• Shri Harijivan Gatha

 • Bhakta Chintamani

 • Shri Ghanshyam Balcharitra

 • Puja Vidhi

 • Nitya Niyamavali

 • Nari Ratno

 • Bal Mangalam

 • Balmukunddasji Swami nu Jeevan ane Kary

 • Vivekdeep

 • Swami ni Vato

 • Shikshapatri

 • Prerana na Jarana